Jeżeli myślisz o hodowli ślimaków zacznij współpracę z Polish Snail Holding

Każdy biznes obarczony jest ryzykiem, także ten rolny czy hodowlany. Rolnik nie może być zawsze pewny, że pogoda czy inne zdarzenia nie pokrzyżują jego planów. Podobnie jest z hodowlą zwierząt, o czym przekonują się w dobie choroby ASF hodowcy trzody chlewnej. Jednak hodowcy ślimaków mogą tu liczyć na szerokie wsparcie lidera tej branży – firmę Polish Snail Holding.

Czy hodowla ślimaków jest ryzykownym przedsięwzięciem biznesowym? W pewnym stopniu tak, jak każda hodowla zwierząt i działalność rolnicza – także tu występuje pewien stopień ryzyka. Aby to zminimalizować, spółka Polish Snail Holding – europejski lider w branży hodowli i przetwórstwa mięsa ślimaków prowadzi dla nowych hodowców intensywne szkolenia teoretyczne i praktyczne. Tak, aby każdy nowy hodowca już na tym etapie miał konkretną wiedzę dotyczącą postępowania ze ślimakami.

Ten system szkoleń spółki Polish Snail Holding został doceniony na całym świecie.

Od wielu lat profesjonalnie szkolimy hodowców z Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Cypru, Nigerii, Chin czy Republiki Południowej Afryki. Szkolenia prowadzimy praktycznie cały rok, często co 14 dni – mówi Paweł Piwowarski, biolog z Polish Snail Holding.

Szkolenia to jednak nie wszystko. Hodowcy ślimaków współpracujący z PSH otrzymują ten sam materiał zarodowy, te same rośliny do wysiania, takie same pasze dla ślimaków. Cała hodowla odbywa się pod czujnym nadzorem Polish Snail Holding oraz w oparciu o szereg danych pozyskiwanych od całej grupy hodowców w danym sezonie hodowlanym. To jeden, wspólny, sprawdzony i najlepszy model biznesowy w branży hodowli ślimaków.

Wystarczy tylko trzymać się wytycznych spółki Polish Snail Holding – a jeśli pojawia się jakikolwiek problem w hodowli, od razu kontaktować się ze specjalistami PSH.

Mamy uruchomioną specjalną platformę internetową dla naszych hodowców. Codziennie otrzymują Oni tam wskazówki i informacje, co powinni w danym dniu zrobić – informuje Damian Gajewski, prezes spółki PSH. – Jeśli pojawia się problem, hodowcy mogą do nas dzwonić, pisać wiadomości e-mail czy zgłaszać problem przez naszą wewnętrzną platformę. Każdy z nich otrzyma od nas informacje, porady i sposoby rozwiązania problemu.

Warto dodać, że hodowcy współpracujący z Polish Snail Holding nie mają obowiązku sprzedawać wyhodowanych ślimaków firmie PSH i nie ponoszą żadnych konsekwencji w związku z niewywiązania się z umowy. Jeśli oczywiście chcą, mogą skorzystać z możliwości skupu prowadzonego przez elbląską spółkę.

Mamy rygorystyczne normy dotyczące jakości odbieranych ślimaków od hodowców – wyjaśnia Damian Gajewski. – Jest to jednak narzucone przez naszych klientów z całej Europy, którzy są zainteresowani zakupem wysokiej jakości mięsa ślimaków. Natomiast jeśli nasi współpracujący hodowcy stosują się do naszych wytycznych, karmią ślimaki zalecaną przez nas paszą, działają tak jak byli uczeni i prawidłowo wykorzystują pozyskaną na szkoleniach wiedzę, to nie ma większych problemów ze spełnieniem naszych norm skupu. O czym świadczy fakt, że skupujemy co roku te zwierzęta od naszych hodowców.

Hodowcy nie są jednak zobowiązany do sprzedaży wyhodowanych ślimaków firmie Polish Snail Holding. Mogą sami znaleźć odbiorców lub pomoże im w tym spółka PSH.

Polish Snail Holding opracowuje cały czas również nowatorskie rozwiązania wspierające działalność swoich hodowców. Warto tu wskazać specjalne sterowniki, które pozwalają na zautomatyzowanie procesu hodowli ślimaków oraz odpowiednie oświetlenie zbliżone do naturalnego dla ślimaków, gwarantujące optymalną nośność w okresie reprodukcji.

Nasza wiedza poparta jest wieloletnim doświadczeniem w hodowli ślimaków. Zdobyliśmy je, prowadząc przez lata, z sukcesami setki hodowców kontraktacyjnych i nadzorując ich hodowle. Szkolenia organizujemy właśnie po to, aby osoby, które dopiero chcą zacząć swoją biznesową przygodę z hodowlą ślimaków, wiedziały, jak rozpocząć taką działalność. Hodowcom oferujemy ślimaki z odpowiedniej linii genetycznej, które zapewniają odpowiedni wzrost, doskonałą jakość mięsa i bardzo dobrą rozrodczość. Przygotowujemy do samodzielnego prowadzenia tego biznesu – informuje Paweł Piwowarski z PSH.

Dzięki wsparciu Polish Snail Holding i z wykorzystaniem wiedzy przekazanej na szkoleniach oraz podczas procesu hodowlanego, każdy hodowca ślimaków w Polsce staje się samodzielnym przedsiębiorcą w tej branży, który może wybrać komu sprzeda w Polsce lub w Europie wyhodowane ślimaki.

Chcesz rozpocząć własną hodowlę ślimaków ze wsparciem firmy Polish Snail Holding?

Skontaktuj się z nami: https://hodujslimaki.pl/#kontakt